Arkiiva

Sávaldagat ja rávvagat NAV-mielbargiide

Buorit cealkagat čoahkkimiin NAV:in:

«Váivi lea gullat dán, livččen áinnas ge háliidan du veahkehit. Muhto in jáhke mun máhtán dan, áiggun gulaskuddat muhtun earáin gii máhttá hálddašit dan buorebut go mun.»

«Dán mii fertet váldit duođas. Mii áddet bures maid don dál muitalat. Anán du árvvus go don muitalat dan munnje. Áiggun dahkat maid sáhtežan dan hálddašit.»

Eai nu buorit cealkagat čoahkkimiin NAV:in:

«Odne lea gaskavahkku. Mii eat sáhte borrat vuossárgga mállásiid. Don fertet geahččalit beassat viidáseappot eallimis.»

«Don han gal it leat nu buohcci ahte it sáhte bargat dannego don leat vásihan illastemiid?»

«Áiggut go dan diktit bilidit iežat ovddas? Vássánáigi lea vássánáigi, it don galgga dan diktit iežat bilidit.»

Sávaldagat ja rávvagat NAV-mielbargiide:

  • Geahččal áddet ahte čeavlájit gierddahalli, buorebut áddejeaddji kommentárat sáhttet hirbmadit bávččagahttit.
  • Ale fuonáš min háladettiinat badjin-vuolás.
  • Jearat diehtoáŋgirit.
  • Hála rehálaččat, daja jus don it dovdda suorggi – ja lágit viidáseappot.
  • Jurddaš eanemusat olbmo birra – ale ge eanemusat loguid ja statistihkaid birra.
  • Čájet empatiija, oktanaga ovttadássásaš miellaguottuin.