Disse kan hjelpe

Juridihkalaš

Juridisk informasjon fra Advokat Thomas Benestad...

Read more

Ung.no

Informasjon for barn og unge...

Read more

Politiija

Politiet et sted du kan søke hjelp...

Read more

Bearašsuodjaluskantuvrrat

Familievernkontoret kan hjelpe en familie i krise....

Read more

Mánáidsuodjalus

Om dette gjelder en person under 18 år kan man ta kontakt med barnevernet for å få hjelp...

Read more

BUP

Dette er et tilbud til unge under 18 år...

Read more

Gestaltterapevta

Her kan du ta kontakt, uten henvising. Du må selv betale timeprisen...

Read more

Psykologat / divššárat

Psykologer kan for mange være et sted å starte....

Read more

Fástadoaktárat

Fastlegen din kan være en samtalepartner....

Read more