Arkiiva

Juridihkalaš

Mii leat leamaš nu lihkkoš ahte leat ožžon dieđuid das mat juridihkalaš vuoigatvuođaid gillán olbmos leat earret eará politiijii dieđiheami, veahkkeadvokáhta, buhtadasa ja eanebu oktavuođas. Dás gávnnat ollu ávkkálaš dieđuid.

Dáid dieđuid mii leat ožžon Thomas Benestad nammasaš advokáhtas dán advokáhtafitnodagas:
Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Diehtojuohkin lea dás: PDF-hámis.

 

VEAHKKEADVOKÁHTA

ADVOKÁHTAVEJOLAŠVUOĐAT

VÁIDIN POLITIIJII

DIGGEÁŠŠÁI RÁHKKANEAPMI

OADJEBASVUOHTA SIHKKARVUOHTA

BUHTADUS

GITTAUVSSAT DIGGELATNJA