Arkiiva

BUP

Dát lea fálaldat nuorra bártniide geat eai leat vel deavdán 18 jagi. Jus galggažat oažžut oktavuođa BUP:in (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk/Mánáid- ja nuoraidpsykiatriijalaš poliklinihkain), de galgá du leat lágidan ovdamearkka dihtii fástadoavttir, eará doavttir, dearvvašvuođastašuvdna, skuvladearvvašvuođabálvalus dahje mánáidsuodjalus. Dát fálaldat lea nuvttá.