Samisk Flagg
Denne siden er på Nordsamisk

Gii lea Gillánalmmái?

Albmát geat ieža leat gillán seksuála illasteami mánnán, doaimmahit Gillánalmmái nammasaš organisašuvnna.

Mii vuosttaldit seksuála illasteami mánáid vuostá geavahettiin iežamet vásáhusaid veahkehan dihtii eará bártniid ja albmáid geat lea vásihan dan seammá go mii. Mii leat ofelaččat ja áigut muitalit ahte vaikke vel eallin lea ge billašuvvan, de lea vejolaš fas čuožžilit ja oažžut buori eallima.

Háliidat go doarjut min barggu?
Vipps nr : 86670
Kontonummar : 3090 147 9468
Fitnodatnummar : 914 596 874

Dát dáhpáhuvvá

Facebook

6 days ago

Utsattmann.no
Utsattmann har også et prosjekt i Halden fengsel som nå driftes av folk med egenerfaring og som er lokalt forankret i Halden😀#utsattinnsattifengsel#damstiftelsen#rådetforpsykiskhelse#ingenerbaredetduser ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Utsattmann.no
Utsattmann har prosjekter gående i høysikkerhets fengslene Froland og Mandal med besøk hver annen uke og i dag har vi hatt gode samtaler med 6 innsatte i Mandal fengsel🌞#utsattinnsatt#kriminalomsorgen#devanskeligesamtalene#ingenerbaredetduser ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no
Hvem kan få hjelp på et Nok-senter?Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller pårørende til noen som har vært utsatt, kan ta kontakt med oss. Du trenger ikke å få henvisning fra lege for å kontakte oss og tilbudet vårt er gratis.Alle sentrene våre tar imot personer over 16 år, uavhengig av kjønn, legning eller om du har en funksjonsnedsettelse. Trenger du mer hjelp enn vi kan gi hos oss, kan vi sammen finne hvor det er best å ta kontakt videre. Finn ditt senter på noksentrene.noPå bildet er Martin fra Nok. Oslo. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no
www.facebook.com/share/p/iKBGK23rWPMdpxGK/?mibextid=WC7FNeDet er ikke alltid den mest opplagte personen som trenger din oppmerksomhet 🧡 Sett av 8 minutter til å sjekke innom noen du bryr deg om i dag. Det betyr mer enn du tror. Vi trenger å snakke mer sammen. #gi8minutter ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Utsattmann.no
Seksuell helse i rusbehandling del 2Flott samling med gode mennesker🌞#utsattmannwww.tyrili.no/behandling/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Utsattmann.no
www.facebook.com/share/p/rBCFASwgZBs92Vyy/?mibextid=WC7FNeVisste du at voldtatte barn under 14 år får dårligere hjelp en voksne❓💡 Hadde William bodd i en annen by hadde han fått den hjelpen han trenger❗️ Vi kan ikke akseptere at tilbudet for voldtatte barn under 14 år varierer fra hvor i landet du bor, alder, eller tidspunkt for overgrepet. Vi krever akutte døgnåpne overgrepsmottak for barn i hele Norge!⏰ 📢Signer oppropet: stinesofiesstiftelse.profundo.no/voldtektsmottak-for-barn ... See MoreSee Less
View on Facebook

Utsattmann er stolte over endelig å kunne publisere en ny og lengre film versjon av MC kampanjen – syd – nord!

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.
https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

NRK Dokumentára 2016

Almmái. Gillán.

«Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.»

– NRK

Dovddastus

Dáppe lea vejolaš ohcat veahki

Veahkkeguovddážat

Veahkkeguovddážat seksuála illastemiid vuostá lea fálaldat gosa buohkat besset boahtit. Singuin lea vejolaš váldit oktavuođa beroškeahttá eará fálaldagain ii ge dárbbaš doavttir du lágidit dohko. Guovddážis deaivat bagadeddjiid geat dihtet man birra sii hállet, ja sii rávvejit maid don dasto berret dahkat.

Fástadoaktárat

Fástadoavttir sáhttá leat háleštanguoibmi ja lágida du viidáseappot hálešteapmái psykologain, jus lea dárbu. Danne lea dehálaš muitalit fástadoaktárii mii dat váivvida du.

Politiija

Politiijii sáhtát váidit illastanášši. Sii árvvoštallet galget go dutkat ášši vai lea go dat boarásmuvvan. Jus leat veagalváldojuvvon, de dan sáhtát váidit politiijii ja sii veahkehit du viidáseappot dakkár sadjái gos váldet vuostá olbmuid geat leat illastuvvon. Politiijas lea maid dieđihantelefovdna masa sáhtát čuojahit ja dieđihit veagalváldinbalu.

Divššárat

DPS fállá psykologa- ja terapevtadivššu du dárbbu vuođul. Oktagaslaš poliklinihkalaš háleštemiid, joavkoterapiija ja jándororrumiid. Oažžun dihtii veahki almmolaš veahkkevuogádagas dárbbašuvvo doaktára lágideapmi.