Samisk Flagg
Denne siden er på Nordsamisk

Gii lea Gillánalmmái?

Albmát geat ieža leat gillán seksuála illasteami mánnán, doaimmahit Gillánalmmái nammasaš organisašuvnna.

Mii vuosttaldit seksuála illasteami mánáid vuostá geavahettiin iežamet vásáhusaid veahkehan dihtii eará bártniid ja albmáid geat lea vásihan dan seammá go mii. Mii leat ofelaččat ja áigut muitalit ahte vaikke vel eallin lea ge billašuvvan, de lea vejolaš fas čuožžilit ja oažžut buori eallima.

Háliidat go doarjut min barggu?
Vipps nr : 86670
Kontonummar : 3090 147 9468
Fitnodatnummar : 914 596 874

Dát dáhpáhuvvá

Facebook

1 week ago

Utsattmann.no
Undervisning og rådgivning av ansatteDet er tøffe tak i kriminalomsorgen og vi i Utsattmann er glade for å kunne bistå der hvor vi trengs😀❤️#kriminalomsorgen#utsattmann#devondeogvanskeligesamtalenekysiden.no/kriminalsorgen-nar-tausheten-tar-liv/?fbclid=IwAR2jRbmvk0c_4FfXUEZNWug8IsR1UGE8qcwZhRd... ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no
For en dag det har vært og aldri har jeg holdt 3 foredrag på en og samme dag😳 3 fulle saler. Startet kl 08 i morges og ferdige kl 2130.Mange dyktige forelesere, nysgjerrige og lydhøre skole elever på ungdom og videregående trinn. Det toppet seg med stappfull kultursal da Inderøy Kommune inviterte til folkemøte nå i kveld. Tusen takk sier jeg bare, dette var både slitsomt og en dag full av følelser, men hjertevarmen i denne flotte kommunen gir meg håp for fremtiden og at flere kommuner i Norge bør følge Inderøy Kommunes innsats med temadager, vold og seksuelle overgrep❤️ Nå er jeg litt MO i knærne ( Det er jeg som er Mo😂 ) og skal nok sove godt til natta🙏 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no
På vei til Inderøy så stakk jeg innom denne fine gjengen på Nok.Trønderlag i LevangerSist vi møttes var under Mc turen Lindesnes - Nordkapp i 2016 og det var morro og mimre litt😀 Her overnattet vi og fikk den beste pleie og omsorg ever. Er man utsatt for vold og overgrep så er dette en veldig trygg og god plass å komme til👍❤️noktrondelag.no/vimeo.com/842431950 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Utsattmann.no
Ta turen dere som bor i nærheten🤗Syntes det er flott at Inderøy Kommune setter fokus på et stadig økende samfunns problem som angår oss alle❤️👏👏 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Utsattmann er stolte over endelig å kunne publisere en ny og lengre film versjon av MC kampanjen – syd – nord!

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.
https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

NRK Dokumentára 2016

Almmái. Gillán.

«Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.»

– NRK

Dovddastus

Dáppe lea vejolaš ohcat veahki

Veahkkeguovddážat

Veahkkeguovddážat seksuála illastemiid vuostá lea fálaldat gosa buohkat besset boahtit. Singuin lea vejolaš váldit oktavuođa beroškeahttá eará fálaldagain ii ge dárbbaš doavttir du lágidit dohko. Guovddážis deaivat bagadeddjiid geat dihtet man birra sii hállet, ja sii rávvejit maid don dasto berret dahkat.

Fástadoaktárat

Fástadoavttir sáhttá leat háleštanguoibmi ja lágida du viidáseappot hálešteapmái psykologain, jus lea dárbu. Danne lea dehálaš muitalit fástadoaktárii mii dat váivvida du.

Politiija

Politiijii sáhtát váidit illastanášši. Sii árvvoštallet galget go dutkat ášši vai lea go dat boarásmuvvan. Jus leat veagalváldojuvvon, de dan sáhtát váidit politiijii ja sii veahkehit du viidáseappot dakkár sadjái gos váldet vuostá olbmuid geat leat illastuvvon. Politiijas lea maid dieđihantelefovdna masa sáhtát čuojahit ja dieđihit veagalváldinbalu.

Divššárat

DPS fállá psykologa- ja terapevtadivššu du dárbbu vuođul. Oktagaslaš poliklinihkalaš háleštemiid, joavkoterapiija ja jándororrumiid. Oažžun dihtii veahki almmolaš veahkkevuogádagas dárbbašuvvo doaktára lágideapmi.