Samisk Flagg
Denne siden er på Nordsamisk

Gii lea Gillánalmmái?

Albmát geat ieža leat gillán seksuála illasteami mánnán, doaimmahit Gillánalmmái nammasaš organisašuvnna.

Mii vuosttaldit seksuála illasteami mánáid vuostá geavahettiin iežamet vásáhusaid veahkehan dihtii eará bártniid ja albmáid geat lea vásihan dan seammá go mii. Mii leat ofelaččat ja áigut muitalit ahte vaikke vel eallin lea ge billašuvvan, de lea vejolaš fas čuožžilit ja oažžut buori eallima.

Háliidat go doarjut min barggu?
Vipps nr : 86670
Kontonummar : 3090 147 9468
Fitnodatnummar : 914 596 874

Dát dáhpáhuvvá

Facebook

5 days ago

Utsattmann.no
Etter et flott møte med 60 tilhørere hos Kirkens Bymisjon i Drammen i går kveld så er vi nå på plass i Halden, hvor vi i 2 dager skal ha samtaler med innsatte i Halden Kriminalomsorgens Halden Fengsel 🕺🌞 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no
----------------------------------------------Fortsatt ledige plasser👍🕺Nok. Oslo (Senter mot incest og seksuelle overgrep) og VAKE (Kirkelig ressurssentermot seksuelle overgrep) samarbeider om prosjekt Mannshelg 2023.Mannshelg er et arrangement og tilbud for menn med overgrepshistorie.Vi planlegger nå gjennomføring av Mannshelgen i Oslo i perioden 2.-4. juni 2023. Vi har plass til 18 deltakere.Vi er foreløpig interessert i å høre hvor mange menn som er interessert i å delta fra deres senter (eller via deres organisasjon) og at dere melder interessen til oss innen 15.11.2023.Her kommer litt om helgas rammer:2.-4. juni 2023 i Oslo, Rønningen folkehøyskole.Mannshelg (for mannlige deltakere som er i tilknytting til et Nok. Senter, Vake, eller en organisasjon som jobber med menn utsatt for seksuelle overgrep)Ankomst den 02.06.23 fra kl.16.Programmet starter den 02.06.23 kl. 17.30.Avslutter søndag den 04.06.23 etter lunsj. kl.12.00.Det er Vake og Nok. Oslo som står som arrangør.Vi stiller som krav at deltakerne må kunne bære seg selv og klare å jobbe bearbeidende med seg selv gjennom helgen. Deltakerne må være stabiliserte nok til å klare å være med hele helgen. (Senteret som sender deltakere tar vurdering om dette, da de kjenner til personen og har fulgt dem opp over tid. Evt en ansatt fra deres senter kan være med og følge brukere. Gi gjerne beskjed om det.)Det vil være tre ansatte/gruppeledere med fra Nok.Oslo og Vake med bred kompetanse i gruppearbeid og bearbeidelse av traumer.Programmet omfatter: Gruppesamtaler i storgruppe og mindre grupper. Sosiale treff og fellesskap. Tur ut i vakker natur. Egentid. Foredrag/innlegg om temaer knyttet til overgrep. God mat.Eget dobbeltrom med bad. 3 måltider om dagen.Egenandel pr. deltaker er på kr. 1500,-. (OBS!: Det enkelte senteret tar en vurdering om de dekker dette for deltakere de sender eller om deltakerne betaler selv)Arrangementet er for maks 18 deltakere og 3 ledere.Dersom ditt senter vurderer/ønsker at en ansatt er med, gi raskt beskjed om dette. Ansatt må da betale full pris. Har du spørsmål knyttet til Mannshelg 2023, ta gjerne direkte kontakt med Martin Hristov – martin@nokoslo.no for å få disse oppklart. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Utsattmann.no
m.facebook.com/story.php?story_fbid=588345863323785&id=100064451301763Nok.Agder har stilling ledig - er DU den vi ser etter? Send søknad til kontakt@nokagder.no🤗 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Utsattmann er stolte over endelig å kunne publisere en ny og lengre film versjon av MC kampanjen – syd – nord!

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.
https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

NRK Dokumentára 2016

Almmái. Gillán.

“Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.”

– NRK

Dovddastus

Dáppe lea vejolaš ohcat veahki

Veahkkeguovddážat

Veahkkeguovddážat seksuála illastemiid vuostá lea fálaldat gosa buohkat besset boahtit. Singuin lea vejolaš váldit oktavuođa beroškeahttá eará fálaldagain ii ge dárbbaš doavttir du lágidit dohko. Guovddážis deaivat bagadeddjiid geat dihtet man birra sii hállet, ja sii rávvejit maid don dasto berret dahkat.

Fástadoaktárat

Fástadoavttir sáhttá leat háleštanguoibmi ja lágida du viidáseappot hálešteapmái psykologain, jus lea dárbu. Danne lea dehálaš muitalit fástadoaktárii mii dat váivvida du.

Politiija

Politiijii sáhtát váidit illastanášši. Sii árvvoštallet galget go dutkat ášši vai lea go dat boarásmuvvan. Jus leat veagalváldojuvvon, de dan sáhtát váidit politiijii ja sii veahkehit du viidáseappot dakkár sadjái gos váldet vuostá olbmuid geat leat illastuvvon. Politiijas lea maid dieđihantelefovdna masa sáhtát čuojahit ja dieđihit veagalváldinbalu.

Divššárat

DPS fállá psykologa- ja terapevtadivššu du dárbbu vuođul. Oktagaslaš poliklinihkalaš háleštemiid, joavkoterapiija ja jándororrumiid. Oažžun dihtii veahki almmolaš veahkkevuogádagas dárbbašuvvo doaktára lágideapmi.