Samisk Flagg
Denne siden er på Nordsamisk

Gii lea Gillánalmmái?

Albmát geat ieža leat gillán seksuála illasteami mánnán, doaimmahit Gillánalmmái nammasaš organisašuvnna.

Mii vuosttaldit seksuála illasteami mánáid vuostá geavahettiin iežamet vásáhusaid veahkehan dihtii eará bártniid ja albmáid geat lea vásihan dan seammá go mii. Mii leat ofelaččat ja áigut muitalit ahte vaikke vel eallin lea ge billašuvvan, de lea vejolaš fas čuožžilit ja oažžut buori eallima.

Háliidat go doarjut min barggu?
Vipps nr : 86670
Kontonummar : 3090 147 9468
Fitnodatnummar : 914 596 874

Dát dáhpáhuvvá

Facebook

5 days ago

Utsattmann.no
Utsattmann støtter Gatemagasinet MOT og #kirkensbymisjon❤️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Utsattmann.no
Farsdag🕺Gratulerer med dagen alle flotte fedre der ute🎉🌻🎂 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Utsattmann.no
"Jeg slåss med meg selv hver dag"I en ellers så blodig og forferdelig verden med krig og faenskap så dukker det av og til opp historier som virkelig gjør inntrykk på en helt annen måte. Mortens historie er en sånn historie og i dag kan vi med tillatelse fra Morten og hans familie, publisere.Mortens historie er dessverre ikke unik, men desto viktigere er det når noen tørr fortelle, gi et ansikt.Bak fasaden hos en av de beste og mest hardtslående trommisene i Østfold, så skjuler det seg en mann med hemmeligheter som holdt på å ta knekken på han.Alle mennesker skulle ha en «Løvemamma» i sitt liv, det har heldigvis Morten som tok tak, sparka ræv og fikk prosessen i gang, det er vi alle glade for i dag, Tusen takk Beathe❤I prosessen ble vi i Utsattmann kontaktet av Mortens sønn, Tobias.Han hadde fått høre om farens oppvekst og i tillegg til unison støtte og kjærlighet til pappaen så ønsket han å lage en låt til ære for pappaen og alle utsatte menn der ute.Vakkert, hjerteskjærende og fint, tusen takk Tobias❤Foreslår at dere leser artikkelen først og så hører låta til Tobias etterpå. God lørdag 😀Link: Artikkel:www.dropbox.com/scl/fi/jv6ol7rpcx075kgonojqk/2023-11-04_Halden_Arbeiderblad_Morten_Sandmo-1.pdf?r...Link: Musikk:www.dropbox.com/scl/fi/gel2bxrh2dlian79oyi8r/we-see-you-utsatt-mann-sang-m-master.wav?rlkey=qn4aj... ... See MoreSee Less
View on Facebook

Utsattmann er stolte over endelig å kunne publisere en ny og lengre film versjon av MC kampanjen – syd – nord!

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.
https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

NRK Dokumentára 2016

Almmái. Gillán.

«Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.»

– NRK

Dovddastus

Dáppe lea vejolaš ohcat veahki

Veahkkeguovddážat

Veahkkeguovddážat seksuála illastemiid vuostá lea fálaldat gosa buohkat besset boahtit. Singuin lea vejolaš váldit oktavuođa beroškeahttá eará fálaldagain ii ge dárbbaš doavttir du lágidit dohko. Guovddážis deaivat bagadeddjiid geat dihtet man birra sii hállet, ja sii rávvejit maid don dasto berret dahkat.

Fástadoaktárat

Fástadoavttir sáhttá leat háleštanguoibmi ja lágida du viidáseappot hálešteapmái psykologain, jus lea dárbu. Danne lea dehálaš muitalit fástadoaktárii mii dat váivvida du.

Politiija

Politiijii sáhtát váidit illastanášši. Sii árvvoštallet galget go dutkat ášši vai lea go dat boarásmuvvan. Jus leat veagalváldojuvvon, de dan sáhtát váidit politiijii ja sii veahkehit du viidáseappot dakkár sadjái gos váldet vuostá olbmuid geat leat illastuvvon. Politiijas lea maid dieđihantelefovdna masa sáhtát čuojahit ja dieđihit veagalváldinbalu.

Divššárat

DPS fállá psykologa- ja terapevtadivššu du dárbbu vuođul. Oktagaslaš poliklinihkalaš háleštemiid, joavkoterapiija ja jándororrumiid. Oažžun dihtii veahki almmolaš veahkkevuogádagas dárbbašuvvo doaktára lágideapmi.