Arkiiva

Mii lea jierbmás vuosttas lávki?

Gažaldat:

Mun illastuvvojin mánnán. Dál lean bures rávásmuvvan in ge leat vel váldán oktavuođa veahkkeapparáhtain, muhto jurddašan dávjá ahte dan berrešin dahkat. Maid dii rávvebehtet mu dahkat, vuosttas lávkin?

Vástádus:

Hei.

Jáhkán mun čálán min buohkaid bealis geat leat gillán, ahte livččii buorre dutnje geahččalit gieđahallat dan maid vásihit mánnán. Maŋit áiggi vahágat sáhtte givssidit gillájeddjiid hui bahás. Ieš mun gudden daid iežan siste dassážiigo ledje 37 jagi boaris ja dat billistii ollu maid deiven eallimis. Lea vejolaš geahččalit áŧestit dan mii dáhpáhuvai, muhto dábálaččat dat váikkuha dutnje juoga láhkai, gitta eallima lohppii.
Don it čále leat go náitalan, ovttasássi vai ovttaskas, muhto dehálaš lea ahte dus lea olmmoš geasa don luohtát dievaslaččat ja ollásit proseassas, geainna sáhtát háleštit veaháš, geas sáhtát oažžut doarjaga jna. Ollu dovddut sáhttet ihtit gaskan. Rávven du váldit oktavuođa doarjjaguovddážiin, dáhto ráđi ja várra vel hálešteami ge. Ollu dovddut sáhttet ihtit, nu go mun čálán, ja dáidá dutnje gánnáhit muitalit iežat historjjá iežat fástadoaktárii.
Ollugat dárbbašit veaháš friija barggus jna. dikšunproseassas ja du doavttir ordne dutnje buohcandieđáhusa ja son veahkeha maid oažžut oktavuođaid viidáseappot vuogádagas (nu go psykologain, jus lea dárbu).
Sávan dutnje buot lihku viidáseappot ja muitte, lea áibbas vejolaš gieđahallat dan maid don vásihit mánnán ja hálešteapmi dan birra veahkeha.

Dearvvuođaiguin
Jarle