Arkiiva

Mus leat jurdagat ja govahallamat mat baldet mu.

Gažaldat:
Mus leat jurdagat ja govahallamat mat baldet mu. Jurddaš jus olbmot oainnášedje mo mun lean sistán. Manne dovddan mun iežan leat boragas?

Vástádus:
Mii leat ollugat geain leat vásáhusat mánnávuođas maid dušše rávesolbmot sáhttet válljet, dahje válljet eret. Ovttadássásašvuohta lea buot deháleamos seksuálalaš eallimis. Mánát ja nuorat galget dutkat guhtet guimmiideaset. Eai ge rávesolbmot galgga sin fillet fámuineaset. Du reakšuvnnat leat lunddolaččat dannego dus leat leamaš eahpelunddolaš vásáhusat.

DearvvuodaiguinRonny