Arkiiva

Johnny på NRK

Johnny jearahallojuvvo NRK:s

http://nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7866695