Arkiiva

«Ser vi gutta?»-raporta

«Ser vi gutta?» lea raporta maid mii Gillánalbmás leat leamaš mielde buorideamen ja mii sáhttá leat ávkkálaš sihke gillájeddjiide ja fágaolbmuide.

Hva vet vi om seksuelle overgrep mot gutter og menn, og hva skal til for at utsatte gutter og menn oppsøker hjelp? Dette har vært tema for Reform og FMSOs samarbeidsprosjekt «Overgrepsutsatt? Ikke jeg, nei!». Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.
Loga eanet: Overleverte Høie rapport om seksuelt misbrukte gutter og menn