Til fagfolk

Illastuvvon albmát fástadoahktáriid birra

Utsatte menn har samlet sine erfaringer med mange fastleger. «Hvordan skal jeg møte deg for at vi skal kunne snakke bra sammen? Hvordan er det viktig for deg at jeg er som lege?...

Read more

Sávaldagat ja rávvagat NAV-mielbargiide

Enkle gode råd til navansatte. F eks. Ikke snakk til oss ovenfra og ned...

Read more