Arkiiva

Gillánalmmái allaskuvllain ja universitehtain

Gillánalbmás lea áŋgiruššansuorgi beassat sisa skuvllaide ja allaskuvllaide diehtojuohkimiin ja ovdaságaid doallamiin. Ulbmil lea juksat oahpaheddjiide geat leat buot oahpahusdásiin, ja eanemusat ohppiid ja studeanttaid. Psykologiijastudeanttat Birggonis Jagi 2015 vásiheigga Gillánalbmá stivrajođiheaddji Svein Schøgren ja stivrra várrejođiheaddji Johnny Thorsen dan ilu ahte beasaiga galledit Birggona universitehta. Studeantasearvi lágida fágaeahkediid, ja…...

Read more

Geassehálešteapmi

Sjøen er terapi for meg....

Read more

Dutkanartihkkal

Fett.no...

Read more

Buktit gažaldagaid

Kan jeg stille dere spørsmål uten at disse blir publisert på denne siden?...

Read more

Muitala vuosttaš geardde

sjanse for at jeg selv skal bli overgriper...

Read more

DON IT GALGGA DAHKALUDDAT HEARRÁN MU BADJEL

DEN SANNE HISTORIEN OM DEN VESLE GUTTEN SOM BLE SEKSUELT MISBRUKT, OG HVORDAN HAN I VOKSEN ALDER KLARTE Å FRI SEG FRA TRAUMENE...

Read more

Gillán illasteami

Jeg ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen av 2 menn...

Read more

Mer åpenhet

Oppfordrer til mer åpenhet om overgrep...

Read more

Ii sáhte ráŋggáštuvvot

Odd Sverre har blitt intervjuet av NRK....

Read more

Luopmu Espánnjas

Ble utsatt for en episode i spania når jeg var 14 år....

Read more