Arkiiva

Jan Gunnar Bygdebladet nammasaš bláđis

Jan Gunnar har blitt intervjuet i Bygdebladet....

Read more

Uhccán skihpárat

Hvordan stole på andre menn....

Read more

Geargat eret

Jeg skriver til dere fordi jeg lurer på om dere er av den oppfatning at det er mulig å gjøre seg "ferdig"...

Read more

Rabasmielaid illasteami birra

Jarle i Birkenesavisa om verdensdagen om psykisk helse....

Read more

Siva bidjan

Står fram for å plassere skylden...

Read more

Back on Track nammasaš filbma

Film laget av menn som har vært utsatt for overgrep....

Read more

Kronihkka Aftenpostenis

Overgrepsutsette menn og svarteper...

Read more

Ražan seksain

Er det noen andre som kjenner seg igjen i min fortelling?...

Read more

Fágaseminára psykologaid várás skábmamánu 30. beaivvi

Utsattmann.no bovde psykologaid ja doaktáriid fágabeaivái....

Read more