Spørsmål og svar

Mii lea illasteapmi?

Min mann traff en kvinne i en musikkgruppe......

Read more

Illasteapmi

Har vært utsatt i mange år for voldtekter, mishandling ol......

Read more

Oahpaheaddji illastii oahppi nuoraidskuvllas

Jeg fortrengte dette i mange år........

Read more

Stálleballu

En liten gutt trodde en voksen mann var kjæresten hans....

Read more

Boarásmanáigemearri

...men den vil ikke ha tilbakevirkende kraft....

Read more

Dovddan muhtunlágan heahpada

...var utsatt for seksuelle overgrep fra jeg var 13-16 + da jeg var 19,5 år......

Read more

Mii lea illasteapmi ja mii lohkkojuvvo illasteapmin

Fra jeg var rundt syv år har jeg opplevd forskjellige ting med forskjellige eldre gutter....

Read more

Áhččebealli illastii mu

Har levd med seksuelle overgrep av stefar fra 9 års alderen og fram til 30 årene.........

Read more

Uhccán skihpárat

Hvordan stole på andre menn....

Read more

Geargat eret

Jeg skriver til dere fordi jeg lurer på om dere er av den oppfatning at det er mulig å gjøre seg "ferdig"...

Read more