Spørsmål og svar

Mannan vahkus de jámii almmái 74 jahkásažžan

Jeg er en mann på 28 år som ble utsatt for gjentatte grove sexuelle overgrep i 8-10 års alderen...

Read more

17 jahkásaš bárdni

Jeg er en gutt på 17 år som har blitt sexuellt misbrukt av ett familie medlem....

Read more